เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็มจี โซล่าร์ เซลล์ จำกัด
จัดส่งรวดเร็ว มั่นใจในคุณภาพสินค้า ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เน้นบริการหลังการขาย

ผู้ก่อตั้ง : นายภคิน แก้วแสง (แม็ก)
ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
บริษัท เอ็มจี โซล่าร์ เซลล์ จำกัด จำหน่ายสินค้า โดยยึดถืองานด้านบริการ และหลังการขาย เป็นอันดับแรก
และขอให้เชื่อมั่นว่า ลูกค้าทุกท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ 

Visitors: 83,606